Hanuman Chalisa

Doha:
Sri Guru Charana Saroja Raja
Nija Manu Mukuru Sudhari
Baranun Raghubara Bimala Jasu
Jo Dayaku Phala Chari
Buddhina Tanu Janike
Sumiron Pavana Kumara
Bala Buddhi Vidya Dehu Mohin
Harahu Kalesa Bikara
Siyavara Rama Chandra Para
Jay Sharanam

Jaya Hanumana Gyana Guna Sagara
Jaya Kapisa Tihun Loka Ujagara

Rama Duta Atulita Bala Dhama
Anjani Putra Pavana Suta Nama

Mahabira Bikrama Bajarangi
Kumati Nivara Sumati Ke Sangi

Kanchana Barana Biraja Subesa
Kanana Kundala Kunchita Kesa

Hatha Bajra Or Dhwaja Biraje
Kandhe Muja Janeu Saje

Shankara Suwana Kesari Nandana
Teja Pratapa Maha Jaga Bandana

Bhidavana Guni Ati Chatura
Rama Kaja Karibe Ko Atura

Prabu Charitra Sunibe Ko Rasiya
Rama Lakshana Sita Mana Basiya

Sukshma Rupa Dhari Siyahin Dikhawa
Bikata Rupa Dhari Lanka Jarawa

Bhima Rupa Dhari Asura Sanhare
Rama Chandra Ke Kaja Sanware

Laya Sajiwana Lakshman Jiyaye
Sri Raghubir Harashi Ura Laye

Raghupati Kinhi Bahota Barai
Tuma Mama Priya Bharatahi Sama Bhai

Sahsa Badana Tumharo Jasa Gawain
Asa Kahi Sri Pati Kantha Lagawain

Sana Kadika Brahmadi Munisa
Narada Sarada Sahita Ahisa

Jama Kubera Digapala Jahan Te
Kabi Kobida Kahi Sake Kahan Te

Tuma Upakara Sugriwahin Kinha
Rama Milaya Raja Pada Dinha

Tumharo Mantra Bibhishana Mana
Lankeshwara Bhae Saba Jaga Jana

Juga Sahastra Jojana Para Bhanu
Lilyo Tahi Madhura Phala Janu

Prabhu Mudrika Meli Muka Mahin
Jaladhi Langhi Gaye Acharaja Nahin

Durgama Kaja Jagata Ke Jete
Sugama Anugraha Tumhare Tete

Rama Duare Tuma Rakhaware
Hota Na Agya Binu Paisare

Saba Sukha Lahai Tumhari Sarana
Tuma Rachaka Kahu Ko Dara Na

Apana Teja Samharo Apai
Tinon Loka Hanka Ten Kanpai

Bhuta Pisacha Nikata Nahin Awai
Mahabira Jaba Nama Sunawai

Nasai Roga Harai Saba Pira
Japata Nirantara Hanumata Bira

Shankata Ten Hanumana Churawai
Mana Krama Bachana Dhyana Jo Lawai

Saba Para Rama Tapaswi Raja
Tina Ke Kaja Sakala Tuma Saja

Aura Manoratha Jo Koi Lawai
Soi Amita Jiwana Phala Pawai

Charon Juga Paratapa Tumhara
Hai Para Siddha Jagata Ujiyara

Sadhu Santa Ke Tuma Rakhaware
Asura Nikandana Rama Dulare

Ashta Siddhi Nau Niddhi Ke Data
Asa Bara Dina Janaki Mata

Rama Rasayana Tumhare Pasa
Sada Raho Raghupati Ke Dasa

Tumhare Bhajana Rama Ko Pawai
Janama Janama Ke Dukha Bisarawai

Anta Kala Raghubara Pura Jai
Jahan Janma Hari Bhakta Kahai

Ora Dewata Chita Na Dharai
Hanumata Sei Sarba Sukha Karai

Sankata Katai Mitai Saba Pira
Jo Sumirai Hanumata Bala Bira

Jai Jai Jai Hanumana Gosai
Kripa Karahu Guru Dewa Ki Nai

Jo Sata Bara Patha Kara Koi
Chutahi Bandi Maha Sukha Hoi

Jo Yaha Parai Hanuman Chalisa
Hoya Siddhi Sakhi Gaurisa

Tulasidasa Sada Hari Chera
Ki Jai Natha Hridaya Mahan Dera

Doha:
Pawanatanaya Sankata Harana
Mangala Murati Rupa
Rama Lakshaman Sita Sahita
Hridaya Basahu Sura Bhupa

Siyavara Ramachandra Para
Jai Sharanam