Raghupati Raghava #2

Raghupati Raghava Rajaram
Patita Pavana Sita Ram
Ishwar Allaha Terā Nam
Sabako Sanmati De Bhagavan Jai Raghunandana jai Ganesham
Janaki Valabha Raja Ram Jai Raghunandana jai Ganesham
Sri Guru Rama Ananda Bhagavan Jai Bajarangi Jai Hanuman
Lala Langota Lala Shyam