Sri Guru Vandana & Sri Vinaya Chalisa

Sri Guru Vandana

Doha (Anrufung):

Banda-un Guru Pada Kanja
Kripa Sindhu Nararupa Hari
Mahamoha Tama Punja
Jasu Bachana Ravi Kara Nikara

Banda-un Guru Pada Padama Paraga
Suruchi Suvasa Sarasa Anuraga

Amiya Murimaya Churana Charu
Samana Sakala Bhava Ruja Parivaru

Sukriti Shambhu Tana Bimala Vibhuti
Manjula Mangala Moda Prasuti

Jana Mana Manju Mukura Mala Harani
Kiye Tilaka Guna Gana Basa Karani

Sri Guru Pada Nakha Mani Gana Jyoti
Sumirata Divya Drishti Hiya Hoti

Dalana Moha Tama So Saprakasu
Bare Bhaga Ura Ava-i Jasu

Ugharahi Bimala Bilochana Hi Ke
Mitahi Dosha Duhkha Bhava Rajani Ke

Sujhahi Rama Charita Mani Manika
Guputa Pragata Jahan Jo Jehi Khanika

Sri Vinaya Chalisa

Doha (Anrufung):

Main Hun Buddhi Malina Ati
Shraddha Bhakti Vihin
Karun Vinaya Kachhu Apaki
Ho Saba Hi Vidhi Din

Jai Jai Neem Karoli Baba
Kripa Karahu Avai Sadabhava

Kaise Main Tava Stuti Bakhanun
Nama Gama Kachhu Main Nahin Janun

Japai Kripa Drishti Tuma Karahu
Roga Shoka Duhkha Darida Harahu

Tumharo Rupa Loga Nahin Janain
Japai Kripa Karahu So-i Bhanain

Kari De Arapana Saba Tana Mana Dhana
Pavai Sukha Alokika So-i Jana

Darasa Parasa Prabhu Jo Tava Kara-i
Sukhasampati Take Ghara Bhara-i

Jai Jai Santa Bhakta Sukhadayaka
Riddhi Siddhi Saba Sampati Dayaka

Tuma Hi Vishnu Rama Sri Krishna
Vicharata Purna Karana Mama Trishna

Jai Jai Jai Jai Sri Bhagavanta
Tuma Ho Sakshat Hanumanta

Kahi Vibhishana Ne Jo Bani
Parama Satya Kari Aba Main Mani

Binu Hari Kripa Milahin Nahin Santa
So Kari Kripa Karahi Duhkha Anta

So-i Bharosa Mere Ura Ayo
Ja Dina Prabhu Darshana Main Payo

Jo Sumirai Tumako Ura Mahin
Taki Vipati Nashta Havai Jahin

Jai Jai Jai Gurudeva Hamare
Sabahi Bhanti Hama Bhaye Tihare

Hama Para Kripa Shighra Aba Karahun
Parama Shanti De Duhkha Saba Harahun

Roga Shoka Duhkha Saba Mita Jave
Japain Rama Ramahi Ko Dhyaven

Ja Vidhi Ho-i Parama Kalyana
So-i So-i Apa Dehu Varadana

Sabahi Bhanti Hari Hi Ko Pujen
Raga Dvesha Dvandana So Jujhen

Karain Sada Santana Ki Seva
Tuma Saba Vidhi Saba Layaka Deva

Saba Kachhu De Hamako Nistaro
Bhavasagara Se Para Utaro

Main Prabhu Sharana Tihari Ayo
Saba Punyana Ko Phala Hai Payo

Jai Jai Jai Gurudeva Tumhari
Bara Bara Ja-un Balihari

Sarvatra Sada Ghara Ghara Ki Jano
Rukho Shukho Hi Nita Khanon

Bhesha Vastra Hain Sada Aise
Jane Nahin Ko-u Sadhu Jaise

Aisi Hai Prabhu Rahani Tumhari
Vani Kaho Rahasyamaya Bhari

Nastika Hun Astika Havai Javain
Jaba Swami Chetaka Dikhalavain

Saba Hi Dharmani Ke Anuyayi
Tumahen Manaven Shisha Jhukayi

Nahin Ko-u Svaratha Nahin Ko-u Ichha
Vicharana Kari De-u Bhaktana Bhichha

Kehi Vidhi Prabhu Main Tumahen Mana-un
Jason Kripa Prasada Taba Pa-un

Sadhu Sujana Ke Tuma Rakhavare
Bhaktana Ke Ho Sada Sahare

Dushta-u Sharana Ani Jaba Para-i
Purana Ichha Unaki Kara-i

Yaha Santana Kari Sahaja Subha-u
Suni Ashcharya Kara-i Jani Ka-u

Aisi Karahu Apa Aba Daya
Nirmala Ho-i Ja-i Mana Aru Kaya

Dharma Karma Main Ruchi Ho-i Javai
Jo Jana Nita Tava Stuti Gavai

Aven Sadaguna Tapai Bhari
Sukha Sampati So-i Pavai Sari

Ho-i Tasu Saba Purana Kama
Anta Samaya Pavai Vishrama

Chari Padaratha Hai Jaga Mahin
Tava Prasada Kachhu Duralabha Nahin

Trahi Trahi Main Sharana Tihari
Harahu Sakala Mama Vipada Bhari

Dhanya Dhanya Bara Bhagya Hamaro
Payo Darasa Parasa Tava Nyaro

Karma Hina Bala Buddhi Vihina
Tava Prasada Kachhu Varnana Kina

Doha (Anrufung):

Shraddha Ke Yaha Pushpa Kachhu
Charanana Dhare Sambhar
Kripa Sindhu Gurudeva Prabhu
Kari Lijai Svikar

Siyavara Ramachandra
Para Jai Sharanam