Jai Bajaranga Bali

Jai Bajaranga Bali
Jai Hanumana Ki
Jai Mahavira Jai Hanuman
Jai Gurudeva Karo Kalyan