Ganesh Aarti

Jai Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha Deva
Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva

Eka Danta Dayavanta Chara Bhuja Dhari
Mastaka Sindura Sohe Muse Ki Savari

Pan Charhe Phul Charhe Aura Charhe Meva
Laddhuan Ka Bhog Lage Santa Kare Seva

Andhana Ko Ankha Det Korhin Ko Kaya
Banjhana Ko Putra Det Nirdhana Ko Maya