Guru Aarti

Om Jaya Jagadisha Hare
Swami Jaya Jagadisha Hare
Bhakta Janana Ke Sankata
Dina Janana Ke Sankata
Kshana Main Dura Kare
Om Jaya Jagadisha Hare

Jo Dyawe Phala Pawe
Dukha Vinase Manaka
Swami Dukha Vinase Manaka
Sukha Sanpati Ghar Awe :|
Kashta Mite Tanaka
Om Jaya Jagadisha Hare

Mata Pita Tuma Mere
Sharana Gahun Kisaki
Swami Sharana Gahun Kisaki
Tuma Bina Ora Na Duja :|
Asa Karuna Jisaki
Om Jaya Jagadisha Hare

Tuma Purana Paramatma
Tuma Antara Yami
Swami Tuma Antara Yami
Para Brahma Parameshwara :|
Tuma Saba Ke Swami
Om Jaya Jagadisha Hare

Tuma Karuna Ke Sagara
Tuma Palana Karata
Swami Tuma Palana Karata
Main Sewaka Tuma Swami :|
Kripa Karo Bharata
Om Jaya Jagadisha Hare

Tuma Ho Eka Agochara
Saba Ke Prana Pati
Swami Saba Ke Prana Pati
Kisa Bidha Milun Dhayamaya :|
Tuma Ko Main Kumati
Om Jaya Jagadisha Hare

Dinabandu Dukha Harata
Tuma Rakshaka Mere
Swami Tuma Rakshaka Mere
Apane Hatha Uthao :|
Dwara Para Tere
Om Jaya Jagadisha Hare

Vishaya Vikara Mitao
Papa Haro Deva
Swami Papa Haro Deva
Shradha Bhakti Barao :|
Santana Ki Sewa
Om Jaya Jagadisha Hare