Ganga Ki Jai Jai

Ganga Ki Jai Jai Yamuna Ki Jai Jai
Kailasha Shakti Shiva Shankara Ki Jai Jai
Namah Shivay Om Namah Shivay Om