Jai Ambe Jagadambe

Jai Ambe Jagadambe
Mata Bhavani Jai Ambe
Durgatinashini Durga Jai Jai
Kalavinashini Kali Jai Jai
Uma Rama Brahmani Jai Jai
Radha Rukmini Sita Jai Jai